Wpływ psychoterapii Gestalt na kondycję psychiczną pacjenta

Psychoterapia Gestalt, to termin, z jakim dość często możemy się spotkać. Jest to rodzaj psychoterapii, wywodzący się już z lat 40 ubiegłego wieku. Polega ona na prowadzeniu dialogu egzystencjalnego pomiędzy pacjentem a terapeutą.


Gestalt opiera się na zbudowaniu pełnej świadomości pacjenta. Każdy, kto uczęszcza na taką psychoterapię, skupia się na tzw. tu i teraz. Podstawą naprawienia swojego życia jest zrozumienie kim się jest i dlaczego podejmuje się takie a nie inne decyzje. Poza tym, w terapii istotne jest to, by w pełni zrozumieć swoje zachowania.

Każda osoba, która decyduje się na rozpoczęcie terapii Gestalt, może zauważyć niektóre wzorce i zachowania, które nam nie służą. Zauważenie błędów jakie popełniamy, może doprowadzić do zrozumienia ich wpływu na nasze życie oraz ich powodów. Po rozpracowaniu takich zachowań, pacjent ma szersze spojrzenie na swoje życie. Razem z psychoterapeutą, jesteśmy w stanie ocenić, czy dany typ zachowań faktycznie nam służy – jeśli nie, terapia pomaga nam zrozumieć dlaczego warto się ich pozbyć i jak to zrobić.

psychoterapeuta Legnica

Samoświadomość, samoregulacja, samodzielność podejmowania decyzji oraz umiejętność  bycia w relacji, to podstawowe efekty, jakie osiąga się podczas sesji terapeutycznych. Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez przyjęcie swojej przeszłości, zrozumienie jej i pogodzenie się z niektórymi faktami. Zamknięcie rozdziału jakim jest przeszłość, pozwoli nam się skupić na tym co najważniejsze – czyli na teraźniejszości.

Na sesjach z terapeutą, możemy również rozeznać się w swoich słabych i mocnych stronach. Wiąże się z tym odkrywanie granic swoich i innych ludzi.

Czym jest Gestalt?

Jest to rodzaj psychoterapii, która wywodzi się z psychologii humanistycznej. Jest ona stawiana tuż obok behawioryzmu i psychoanalizy.
W praktyce, psychoterapia Gestalt polega na skupieniu się na teraźniejszości. Terapia ta ma zapewnić pacjentowi odpowiednie warunki do doświadczania siebie, przeciwieństw i do poszerzania świadomości.

Celem psychoterapii Gestalt, jest niesienie pomocy pacjentowi, który ma problemy ze swoją osobowością i nie jest zadowolony ze swojego życia. Na sesjach terapeutycznych, pacjentowi zaleca się obserwację własnych odczuć i myśli. Prowadzi to do  wzrostu samoświadomości, co z kolei pomaga odkryć tzw. autentyczne ‘’ja’’. Psychoterapeuta razem z pacjentem dążą do tego, by pacjent odgrywał swoją rolę w kontaktach międzyludzkich w sposób szczery. W całej terapii szczególnie ważne jest budowanie zdrowych relacji z innymi ludźmi [1].

psychoterapia Legnica

Według psychologów, najbardziej istotne w psychoterapii Gestalt jest to, by pacjent zrozumiał, iż może zbudować swoje życie w taki sposób, jaki podpowiadają mu pragnienia i potrzeby.

Efekty po terapii Gestalt

Pacjent, który regularnie i aktywnie uczestniczy w psychoterapii Gestalt, ma szansę znacznie podnieść jakość swojego życia. Funkcjonowanie osoby zagubionej, niepewnej swoich pragnień i cierpiącej przez przeszłość, jest bardzo trudne. Stan, w którym trwamy mimo starań i obecności bliskich nam osób, może zostać wyleczony dzięki spotkaniom z psychoterapeutą.

Podczas sesji terapeutycznych, psycholog skupia się przede wszystkim na pacjencie i jego pragnieniach. Ten rodzaj terapii może pomóc nam odzyskać wiarę w siebie oraz rozeznać, czego tak naprawdę potrzebujemy. Niezależnie od wieku pacjenta oraz od tego, czym się zajmuje w życiu, psychoterapia Gestalt może pomóc zwiększyć zadowolenie ze swojego dotychczasowego życia.

[1] – http://www.skrzydla.net