Szkolenia BHP we Wrocławiu

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o bezpieczeństwo oraz higienę pracy. Jednym sposobem na dbanie o nią jest przeprowadzenie wszelkich szkoleń bhp. Pracodawca pod żadnym pozorem nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie został odpowiednio przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma także obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych bhp. Jaki jest cel szkoleń okresowych bhp? Podstawowym celem tychże szkoleń jest zapoznanie pracowników ze wszystkimi dotyczącymi ich przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia ważną częścią BHP

Szkolenia takie uzupełniają wiedzę oraz umiejętności pracowników właśnie z tego zakresu. Kto ma obowiązek odbycia szkoleń okresowych bhp? Po pierwsze wszelkie osoby będą pracodawcami oraz osoby kierujące pracownikami. Mowa tutaj o mistrzach, kierownikach czy brygadzistach. Obowiązek szkolenia mają także pracownicy, którzy są zatrudnienie na stanowiskach robotniczych. Pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownicy urządzeń technicznych również mają takowy obowiązek. Oprócz nich obowiązek ten mają także pracownicy określani jako administracyjno-biurowi. Mało kiedy zdajemy sobie sprawę co ile musimy być szkoleni okresowo. To zależy. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Pierwszy rodzaj szkoleń mówi nam o szkoleniu nie rzadziej niż raz na okres trzech lat. Są to głównie szkolenia pracowników, którzy są zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. Mamy również szkolenia, które muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Mowa tutaj o pracownikach robotniczych, których praca jest określana jako szczególnie niebezpieczna. Zaś nie rzadziej niż raz na 5 lat muszą być szkoleni osoby, która są kierownikami pracowników oraz samymi pracodawcami.

bhp

Zainwestuj w szkolenia

Osoby, które muszą być szkoleni nie rzadziej niż raz na 6 lat to pracownicy administracyjno-biurowi. Pracownicy ci nie są narażeni na czynniki szkodliwe dla ich zdrowia. Bardzo ważna jest także forma szkolenia okresowego. Mamy kilka możliwości co do ich form. Pierwsza z nich to kurs. Trwa ona nie krócej niż 15 godzin lekcyjnych. Kurs składa się z zajęć zarówno praktycznych i teoretycznych. Kolejna forma to seminarium. Seminarium nie może obejmować mniej niż 5 godzin lekcyjnych. Trzecia możliwość to samokształcenie kierowane. Jest to szkolenie odbywające się przez Internet. Jednocześnie należy zapewnić osobie szkolonej konsultacji z osobami, które spełniają wszelkie wymagania dla wykładowców. Możliwe jest także zwolnienie ze szkolenia okresowego bhp. Kto może być zwolniony? Osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie informujące o odbyciu szkolenia okresowe bhp u innego pracodawcy. Zwolniona może być także osoba, która odbyła szkolenie okresowe na stanowisku, które należy do innej grupy stanowisk. Jedynie pod warunkiem, że zakres tematyczny jest wymagany programem okresowego szkolenia, które obowiązuje na nowych stanowisku pracy. Szkolenia okresowe oprócz tego, że są obowiązkowe są także niesamowicie potrzebne i istotne.