Certyfikat ISO 3834 dla spawalnictwa

Spawanie to jedna z tych usług, bez których trudno wyobrazić sobie dziś istnienie wielu wyrobów i przedmiotów codziennego użytku.

Od wyposażenia domowego, poprzez środki transportu i budynki użytkowe, aż po skomplikowane konstrukcje metalowe takie jak mosty czy rurociągi, spawanie poddawane jest surowej próbie.

Od wyrobów, które zwykle poddawane są spawaniu wymaga się niejednokrotnie nie tylko precyzji wykonania, ale i niezwykłej wytrzymałości, która nie jest zasługą wyłącznie zastosowanych materiałów. To właśnie błędy spawalnicze są niejednokrotnie przyczyną usterek i problemów technicznych, dlatego też zapewnienie nadzoru i wprowadzenie odpowiednich standardów do branży spawalniczej wydaje się być naturalnym procesem rozwoju rynku.

Spawanie, jako jedna z niewielu usług jest możliwe do skontrolowania i poprawienia wyłącznie na etapie przygotowań i planowania – wykonane wymagałoby zniszczenia przedmiotu w celu sprawdzenia faktycznej wytrzymałości spawu. Jak więc certyfikat ISO 3834 odnosi się do tej kwestii i w jaki sposób pozwala na zapewnienie możliwie najwyższej jakości usług spawalniczych?

Czym jest norma ISO 3834?

Norma ISO 3834 – „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych” to bardzo rozbudowany zestaw standardów i wymagań dla branży spawalniczej, składający się z pięciu podstawowych części określających precyzyjnie kryteria odnośnie konkretnego poziomu wymagań jakości. ISO 3834-1 to norma odnosząca się do kryteriów wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości, ISO 3834-2 dotyczy pełnych wymagań jakości, ISO 3834-3-wymagań standardowych, a ISO 3834-4 – podstawowych. W części piątej ogólnej normy ISO 3834 (ISO 3834-5) wyszczególnione zostały dokumenty, których wymagania powinny zostać spełnione w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości według części 2, 3 lub 4 standardu, a więc w procesie certyfikacji do wspomnianej normy.

Ponieważ przyjęta za światowy standard norma ISO 3834 może być wykorzystana w różnych sytuacjach związanych ze spawaniem, firma zajmująca się tego typu usługami i pragnąca uzyskać certyfikat zgodności z normą ISO 3834 powinna zastosować jedną ze wspomnianych części 2-4.

Dokonanie tego wyboru powinno być oparte o kryteria takie jak zakres i znaczenie wyrobów w kontekście bezpieczeństwa, złożoność procesu produkcyjnego, zakres produkowanych materiałów, stopień, do którego mogą występować problemy metalurgiczne, oraz stopień, do którego niezgodności produkcyjne, np. nieprostoliniowość, odkształcenie lub niezgodność spoiny, wywierają wpływ na wykonanie wyrobu.

Standard ISO 3834 został opracowany tak, by ujmować bardzo zróżnicowaną naturę branży spawalniczej i umożliwiać zastosowanie jego wymagań niezależnie od charakteru pracy danej firmy w obrębie działalności spawalniczej. Z tego też powodu do normy mogą certyfikować się zarówno warsztaty produkcyjne, jak i linie montażowe, a także wszelkie firmy zajmujące się wytwarzaniem gotowych konstrukcji.

Spawalnictwo

Co regulują normy ISO 3834?

Seria norm ISO 3834 reguluje przede wszystkim wymagania dotyczące jakości dla zakładów spawalniczych i firm oferujących usługi spawalnicze, a także ustanawia zasady według których powinno odbywać się zapewnianie jakości produktów spawanych. Norma ISO 3834 może dotyczyć zarówno produkcji seryjnej, jak i  działań jednostkowych w obrębie produkcji wymagających usług spawalniczych.

Normy ISO 3834 porządkują jednak nie tylko kwestie techniczne dotyczące jakości uzyskiwanych wyrobów spawanych, ale również zagadnienia odnośnie organizacji procesów spawalniczych. Wprowadzenie systemu certyfikacji w spawalnictwie sprawiło, że firmy dążą dziś do jak najlepszej jakości wyrobów spawalniczych w celu utrzymania się na swoim rynku docelowym. Dobry wyrób pochodzący od firmy certyfikowanej to nie tylko bezpieczeństwo producenta, ale także klienta oraz każdego obywatela, który często nieświadomie korzysta z konstrukcji spawanych.