Kurs USG jamy brzusznej – doszkalanie lekarzy

Kurs USG dla początkujących ma na celu wprowadzenie uczestników w świat ultrasonografii i wykorzystania jej w diagnostyce.

Szkolenie skupia się na USG jamy brzusznej i zostało zaplanowane tak, by jak najlepiej przekazać podstawy ultrasonografii lekarzom i studentom kierunków lekarskich niedoświadczonym w tej dziedzinie medycyny.

Dla kogo jest przeznaczony kurs?

Kurs USG jest przeznaczony dla lekarzy, lekarzy stażystów i studentów studiów medycznych, którzy chcą zapoznać się z podstawami badań ultrasonograficznych ze szczególnym naciskiem na badania jamy brzusznej. Szkolenie dotyczy osób nieposiadających wcześniejszego doświadczenia w wykorzystaniu USG w diagnostyce. Jego program ma charakter podstawowy, stanowi wprowadzenie do ultrasonografii dla początkujących.

Co obejmuje kurs USG?

Kurs USG obejmuje wykłady wprowadzające oraz dziesięć godzin zajęć praktycznych z wykorzystaniem aparatów do ultrasonografii. Uczestnicy kursu są instruowani przez lekarzy konsultantów sprawujących nadzór nad procesem kształcenia. Szkolenie odbywa się w modelu stacjonarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego dyktowanych przez panującą pandemię koronawirusa.

Czas trwania kursu podzielony jest na dwa dni, w trakcie których kursanci będą mieli zapewniony catering w postaci napojów, ciast, przekąsek i dwudaniowego obiadu. Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający jego ukończenie. 

Organizacja kursu

Kurs rozpoczyna się od wykładu inaugurującego. Zajęcia w ramach szkolenia będą podzielone na wykłady teoretyczne i ćwiczenia praktyczne umożliwiające zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie prelekcji. W czasie samodzielnego badania pacjentów podczas ćwiczeń praktycznych kursanci będą podzieleni na czteroosobowe grupy. Praca w małych zespołach umożliwia każdemu z uczestników szkolenia bezpośredni kontakt z pacjentem, stanowi też sposób na utrzymanie dystansu społecznego w myśl zaleceń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa.

Na każde dwie grupy kursantów przypada jeden instruktor doglądający wykonywanej pracy i, w razie potrzeby, udzielający wskazówek. Na koniec całego kursu przewidziane jest podsumowanie najważniejszych punktów programu wspomagające usystematyzowanie zdobytej wiedzy.

Wiedza teoretyczna zdobywana przez kursantów

W trakcie szkolenia uczestnicy wysłuchają szeregu wykładów, w trakcie których zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu podstaw diagnostyki USG. Prelekcja inaugurująca kurs opowie o wykorzystaniu ultrasonografii w praktyce lekarskiej. Kursanci zapoznają się z aparatami i typami głowic używanymi w trakcie USG, będą również uczestniczyć w seminariach dotyczących anatomii ultrasonograficznej, poświęconych poszczególnym narządom oraz seminarium o najczęstszych patologiach w USG jamy brzusznej. Szczególny nacisk położony został na diagnostykę „ostrego brzucha” oraz protokół badania FAST. Dla kursantów przewidziany został też czas na możliwość zadawania pytań prowadzącym, którzy z chęcią wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Wiedza praktyczna zdobywana przez kursantów

W części praktycznej kursu w pierwszej kolejności uczestnicy nauczą się, jak odpowiednio przygotować stanowisko do badania USG. W trakcie obu dni szkolenia przewidziane są bloki zajęć skupiających się na samodzielnej pracy kursantów. W czteroosobowych grupach uczestnicy szkolenia będą badać pacjentów i pracować przy aparatach USG, aplikując w praktyce informacje zdobyte w trakcie wykładów i seminariów. W praktyce przekonają się o tym, jakiego algorytmu badania najlepiej użyć, by uzyskać najpełniejszy obraz w trakcie procesu diagnostycznego. Organizatorzy kursu kładą duży nacisk na obcowanie z pacjentem, przeznaczając na ten cel aż dziesięć godzin szkolenia.

Wykwalifikowana kadra

Wielką zaletą kursu USG dla początkujących jest wysoce wykwalifikowana kadra prowadzących. Doktor Krzysztof Ciesielski udzielający wykładów podczas szkolenia to specjalista chirurgii ogólnej z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem, który w swojej praktyce wielokrotnie stawiał diagnozy w oparciu o ultrasonografię. Dzięki tysiącom wykonanych badań USG i wielu przeszkolonym lekarzom i studentom, doktor Ciesielski jest nauczycielem doskonale przygotowanym do dzielenia się wiedzą z uczestnikami kursu.

Kurs USG jest sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych

Kurs USG dla początkujących jest doskonałym sposobem na podniesienie klasyfikacji zawodowych i zdobycie dodatkowej wiedzy przydatnej w praktyce lekarskiej. Z pomocą wykwalifikowanej kadry prowadzących każdy z uczestników jest w stanie przyswoić podstawy badań diagnostycznych z użyciem ultrasonografii, ze szczególnym naciskiem na USG jamy brzusznej. Szkolenia pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych są dobrą inwestycją w siebie i swoją przyszłość.