Sposoby na wdrożenie normy ISO 27001 w firmie

Bezpieczeństwo danych dotyczących firmy ma kluczowe znaczenie nie tylko dla jej niezakłóconego funkcjonowania, nawet w czasie sytuacji podbramkowych, lecz też z uwagi na opinię, jaką firma cieszy się wśród klientów. Jednym ze sposobów na to, aby takie bezpieczeństwo zapewnić, jest wdrożenie normy ISO 27001. Jak przebiega ten proces?

Jak krok po kroku wdrożyć normę ISO 27001?

Stworzenie planu

Pierwszym krokiem jest plan pozwalający ustalić najważniejsze cele i założenia związane z wdrożeniem w firmie normy ISO 27001. Plan ten powinien odpowiadać na istotne pytania, związane z kosztami certyfikacji, czasem niezbędnym na wdrożenie zmian, dzięki którym można będzie sprostać wymaganiom normy, a także elementami wymagającymi największych przekształceń. Plan powinien uwzględniać również ryzyka związane z jego wprowadzeniem.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

W ramach normy ISO 27001 możliwe jest korzystanie z dotychczasowego systemu ochrony danych, jako że jednym z głównych założeń normy jest podejście rozwojowe, zatem metodologia nie jest narzucona odgórnie. Wprowadzenie nowego systemu lub udoskonalenie poprzedniego dzieje się w ramach podejścia procesowego. Kolejnym ważnym etapem jest określenie systemu w ramach funkcjonowania danej firmy.

Określenie formy zarządzania ryzykiem

W związku z wdrożeniem normy ISO 27001 konieczne jest określenie także dokładnego planu zarządzania ryzykiem w związku z wystąpieniem konkretnych rodzajów zagrożeń dla bezpieczeństwa firmy. Istnieje 5 wymaganych kryteriów, jakie należy wziąć pod uwagę w ramach wdrażania normy ISO 27001:

  • Ocena możliwych rodzajów ryzyka;
  • Identyfikacja poziomu zagrożenia;
  • Analiza zagrożenia;
  • Ocena ryzyka;
  • Ustalenie opcji zarządzania zagrożeniami.

Budowa zabezpieczeń

Po ustaleniu planu ważne jest wdrożenie odpowiednich systemów ochronnych oraz przeszkolenie pracowników z zakresu ich obsługi, oraz większej świadomości rodzajów zagrożeń, jakie mogą pojawiać się w zakresie zarządzania danymi oraz sposobów zapobiegania.

Formy kontrolowania wdrożonych norm

Aby można było przyznać, że norma ISO 27001 została wdrożona zgodnie z planem, konieczne jest przeprowadzanie w tym celu regularnych kontroli. Jedną z jej form jest audyt, jakim może zająć się renomowana jednostka certyfikująca. W ramach przeprowadzanej kontroli możliwe jest m.in. przeprowadzenie kontrolowanego cyberataku w celu sprawdzenia skuteczności systemów w praktyce.

innowacje

Ponadto regularne audyty pozwolą na lepsze przygotowanie się do ostatecznych kontroli, mających na celu wydanie certyfikatu lub przedłużenie jego ważności. Renomowany audytor bez trudu wyłapie nieścisłości i zasugeruje skuteczne metody ich zwalczania, dzięki czemu dane firmy będą w pełni bezpieczne, a reputacja nie będzie narażona na szwank w wyniku niespodziewanych zdarzeń.

Przeprowadzenie certyfikacji

Po opracowaniu planu, wdrożeniu stosownych norm, przeszkoleniu pracowników i kontroli sposobu działania zastosowanych systemów, przychodzi czas na certyfikację. Uzyskanie dokumentu jest ostatecznym potwierdzeniem, że zastosowane systemy działania są w pełni skuteczne, a pracownicy rozumieją i stosują w praktyce zasady obowiązujące w normie.

Jakie korzyści płyną z wdrożenia w firmie normy ISO 27001?

Do najważniejszych zalet zalicza się z pewnością skuteczna ochrona majątku firmy, a także większy poziom konkurencyjności w branży. Spada również ryzyko utraty kontroli nad zarządzanymi informacjami. Wdrożenie normy ISO 27001 stanowi informację dla przyszłych klientów, że również i ich interesy są w pełni zabezpieczone. Wdrożone systemy pozwolą znacznie szybciej reagować na zagrożenia, a także dużo sprawniej nadzorować gromadzone informacje i związane z nimi procesy przetwarzania.