Czy warto używać folię stretch?

190 views
0

Czy używanie folii stretch jest ekologiczne i czy istnieją jakieś alternatywy, które są bardziej przyjazne dla środowiska? Czy przetwarzanie użytych folii na nowe produkty jest wystarczające, aby zrekompensować negatywny wpływ produkcji i użytkowania folii stretch? Czy firmy powinny rozważyć wprowadzenie bardziej ekologicznych rozwiązań, takich jak biodegradowalne folie lub opakowania wielokrotnego użytku, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko naturalne?

zuza Changed status to publish 10 maja 2023
0

Nie zgadzam się z tym, że folia stretch jest ekologiczna. Przede wszystkim, większość folii stretch jest jednorazowego użytku i po użyciu trafia na wysypiska śmieci. Ponadto, produkcja folii stretch wymaga dużych ilości energii i zasobów, co przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. Są alternatywy ekologiczne, takie jak biodegradowalna folia, która rozkłada się w naturalny sposób i nie zanieczyszcza środowiska.

zuza Changed status to publish 10 maja 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.