Czy ktoś wie, jak zdobyć środki na termomodernizację budynku na Dolnym Śląsku?

10 views
0

Mam starszy budynek i chciałbym przeprowadzić termomodernizację w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia energii. Czy ktoś może podpowiedzieć, jakie są dostępne źródła finansowania na termomodernizację na Dolnym Śląsku, a także jakie dokumenty czy procedury trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie finansowe?

zuza Changed status to publish 15 września 2023
0

Oprócz Funduszy Europejskich, warto sprawdzić także programy rządowe oraz miejskie lub gminne inicjatywy wspierające termomodernizację budynków. Często oferują one dotacje, kredyty preferencyjne lub ulgi podatkowe. Warto również skonsultować się z firmami specjalizującymi się w termomodernizacji, które często mają doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania dla swoich klientów i mogą pomóc w procesie aplikacji.

zuza Changed status to publish 15 września 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.