Pomoce montessori – czy każde dziecko może z nich korzystać?

Coraz więcej placówek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym opiera swój system pracy z maluchami na metodzie Montessori. Nie ma w tym nic zaskakującego, gdyż powszechnie uważa się, że pedagogika Montessori jest niezwykle skuteczna w pracy nad prawidłowym rozwojem dziecka. Niezwykle przydatne w edukacji są dedykowane pomoce Montessori.
Na czym dokładnie polega metoda pedagogiczna Marii Montessori? Jakie znaczenie w edukacji dzieci przedszkolnych odgrywają pomoce Montessori? Czy każde dziecko może korzystać z pomocy dydaktycznych Montessori, czy są one przeznaczone tylko da niektórych z nich?

Czym są pomoce dydaktyczne Montessori?

Żeby dobrze zrozumieć czym właściwie są pomoce dydaktyczne Montessori, należy wiedzieć, na czym właściwie ta metoda pedagogiczna polega. Maria Montessori stworzyła system wychowawczy, który ma za zadanie całościowo wspierać rozwój dziecka od najmłodszych lat. Chodzi przede wszystkim o to, aby dziecko mogło rozwijać się samodzielnie, zgodnie ze swoimi naturalnymi zainteresowaniami.

Metoda pedagogiczna Montessori daje możliwość dzieciom na swobodny i wszechstronny rozwój, pozbawiony systemu kar i nagród. Dzieci nie są poddawane bezwzględnej dyscyplinie, a wręcz odwrotnie – samodzielnie uczą się odpowiedzialności, motywacji i samokontroli. Dzięki pomocom dydaktycznym Montessori dzieci mogą rozwijać się we własnym tempie, w zgodnie ze swoimi potrzebami. Dzięki temu nic nie zakłóca ich spontanicznych decyzji, co przekłada się na ich rozwój społeczny i emocjonalny.

Czym w takim razie są pomoce Montessori?

W praktyczne to przedmioty, mające na celu poprzez inspirację uczyć dzieci kreatywności oraz twórczego działania. Z ich pomocą maluchy uczą się poznawania faktur, zapachów oraz kształtów. Mogą one przybierać różne postacie. Najczęściej stosowane pomoce Montessori to: drewniane puzzle dla dzieci, pełniące jednocześnie funkcję edukacyjną, przedmioty o wielu kształtach geometrycznych, np. drewniane klocki, literki zaprojektowane z dobrego gatunku papieru lub drewniane, deski oklejone różniącymi fakturą materiałami,
pudełeczka zapachowe.

Pomoce Montessori – kto powinien z nich korzystać?

Pomimo tego, że głównym celem metody Montessori była praca z dziećmi poza normą intelektualną, obecnie pedagogika wykorzystywana jest w stosunku do każdego dziecka. Wynika to przede wszystkim z jej ogromnej skuteczności we wspieraniu naturalnego rozwoju dziecka. Dlatego też w wielu miastach w Polsce można zapisać dziecko do specjalnej placówki, specjalizującej się w edukowaniu przedszkolaków z wykorzystaniem metody Marii Montessori.

Pomoce Montessori znajdą swoje zastosowanie nie tylko w placówkach edukacyjnych. Na rynku dostępne są również zabawki edukacyjne oraz zabawki sensoryczne, którymi z powodzeniem mogą bawić się dzieci już w wieku niemowlęcym lub starsze. Należy jednak dostosować konkretne zabawki do wieku dziecka, gdyż pomoce Montessori dla dziecka w wieku przedszkolnym, będą różniły się od tego, które właśnie idzie do szkoły podstawowej.

Zbyt dużo bodźców, jakie mogłyby dostarczyć źle dobrane pomoce Montessori, doprowadzą do sytuacji, gdzie dziecko zamiast swobodnego rozwoju, poznałoby zbyt dużo zapachów, faktur oraz obrazów jednocześnie.

pomoce Montessorii ich rola w rozwoju dzieci

Rozwój dziecka a pomoce Montessori

Metoda edukacyjna Montessori jest przeznaczona i dostosowana do każdego dziecka. Pomimo tego, że pierwotnie miała wspierać terapię i rozwój dzieci z upośledzeniem, sprawdza się ona także w przypadku dzieci w normie intelektualnej.

Brak systemu kar i nagród znacznie motywuje maluchy do tego, aby samodzielnie rozwijały swoje naturalne zainteresowania. Dodatkowo dzieci pozbawione konieczności rywalizacji ze sobą, lepiej współpracują z rówieśnikami.

Pomoce Montessori tak naprawdę pozwalają na rozwój dziecka w każdym aspekcie. Specjalnie zaprojektowane przedmioty wspierają poprawną naukę czytania, pisania, a nawet liczenia matematycznego. Z pomocą odpowiednio dopasowanych zabawek dzieci znacznie lepiej przyswajają język obcy, ćwicząc tym samym swoją pamięć.

Pomoce Montessori są najlepszą metodą do tego, aby dziecko poprzez pracę z materiałami sensorycznymi uczyło się i analizowało własne doświadczenia związane z postrzeganiem świata. Dzięki temu zaczną poznawać otaczającą je rzeczywistość poprzez wszystkie swoje zmysły. Nie nauczą się tylko czytać czy słuchać, ale przede wszystkim – obserwować i wykorzystywać zdobytą wiedzę w dalszej edukacji. Taki rozwój przyniesie im znacznie więcej satysfakcji, zachęcając jednocześnie do dalszej nauki.