MDM w całej Polsce

Zdobycie własnego mieszkania to jedna z najistotniejszych czynności w życiu młodych ludzi. Z otrzymaniem swojego pewnego miejsca zamieszkania wiążą się duże wydatki, które prawie zawsze obciążają nabywców mieszkania na wiele lat. Program Mieszkanie dla Młodych Poznań wychodzi naprzeciw przyszłym nabywcom swoich lokalów mieszkalnych i pokazuje możliwości uzyskania dopłat do transakcji bezpośrednio związanych z inwestycją w lokale własnościow ew obwodzie Poznania oraz okolic.1388658_mountain_road_austria_

Program pomocy MDM Poznań trwa od początku 2014, a jego koniec planowany jest wraz z ostatnim dniem grudnia 2018. W programie mogą uczestniczyć tylko te osoby, które dotychczas nie były właścicielami lub współposiadaczami współwłaścicielami żadnych nieruchomości, w tym mieszkań, są to więc w znacznej mierze osoby, które po raz pierwszy przystąpić chcą do nabytku swoje osobistego lokum. Wiek potencjalnych nabywców to również ważna kwestia – osoby korzystające z projektu Mieszkanie dla Młodych Poznań nie mogą mieć więcej niż 35 lat, przynajmniej jedna osoba w małżeństwie nie może przekroczyć właśnie tego wieku. Szczęśliwie w programie mogą uczestniczyć także osoby samotne i rodziny już posiadające dzieci, a także osoby samotnie je wychowujące. Program obejmuje więc znaczną liczbę osób, wszyscy którzy spełniają wyżej wymienione warunki społeczno-demograficzne mogą liczyć na dopłaty. Limit kosztu kupna pojedynczego metra kwadratowego nowego mieszkania wynosi w MDM Poznań nieco ponad 5800 złotych, co faworyzuje go w dobry sposób na tle reszty polskich miast. Średnia wysokość dopłaty do mieszkań stanowi 15% wartości odtworzeniowej nieruchomości.

Maksymalna miara lokalu do którego można dostać dopłatęprzez mieszkanie dla młodych Poznań to 75 metrów kwadratowych, aczkolwiek wysokość dopłaty równa jest w takim przypadku mieszkaniu o wielkości 50 metrów. Wymaganiem koniecznym w czasie udziału w projekcie jest również zaakceptowanie niemożności sprzedaży lub wynajmu nowo kupionego mieszkania przez najbliższe 5 lat. W przypadku gdy uczestnik programu uczyni coś innego, będzie musiał oddać uzyskaną pierwotnie dotację.