Czym jest monitoring wizyjny?

Różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa są obecnie stosowane w bardzo wielu miejscach.

Można je znaleźć zarówno w swoim miejscu pracy, jak i w sklepie, szkole, galerii handlowej, a także w domach prywatnych czy w przestrzeni publicznej. Tego typu systemy mają na celu zabezpieczenie osób i mienia na danym obszarze chronionym. Do najpopularniejszych systemów bezpieczeństwa należy niewątpliwie monitoring wizyjny, który stosowany jest bardzo często w wielu równych miejscach zarówno w przestrzeni publicznej jak i prywatnej.

Jest to znakomite rozwiązanie, które pozwala podnieść poziom bezpieczeństwa na danym obszarze lub w danym budynku, a przy tym jest dość proste w obsłudze i instalacji. Dlatego też tak wiele osób decyduje się obecnie na to rozwiązanie.

Monitoring wizyjny – czym jest i jak działa?

Monitoring wizyjny to system ochrony mienia oraz osób, za pomocą obserwacji prowadzonej dzięki sieci kamer monitoringu rozmieszczonych na chronionym obszarze.  Obserwacja obrazu z kamer prowadzona jest przez wykwalifikowanego pracownika np. pracownika firmy ochroniarskiej. Monitoring wizyjny często nazywany jest także telewizją przemysłową lub CCTV (skrót od Closed Circuit TeleVision).

W skład tego systemu wchodzą kamery monitoringu, które rozmieszcza się w taki sposób, aby dawały jak najlepszy widok na dany obszar chroniony. Obecnie kamery tego typu oferują bardzo dobrą jakość obrazu, a lepsze modele dodatkowo zapewniają również widoczność nawet w całkowitych ciemnościach.

Kamery tego typu połączone z odpowiednim oprogramowaniem oraz systemem pozwalają także rozpoznawać tablice rejestracyjne, ludzi, temperaturę i wiele więcej.

Oprócz samych kamer niezbędne są oczywiście przewody łączące cały system. Kamery mogą występować również w wersji bezprzewodowej np. WiFi. Tego typu rozwiązanie umożliwia podgląd obrazu z kamer praktycznie w każdym miejscu na świecie. Niezbędny w tym celu jest jedynie dostęp do Internetu oraz urządzenie mobilne i odpowiednia aplikacja.

Do działania monitoringu wizyjnego niezbędny jest także operator, który będzie czuwał nad obrazem z kamer i reagował w odpowiedni sposób w przypadku wystąpienia jakiejś sytuacji alarmowej. Dozór nad obrazem z kamer może być czasowy np. w porze nocnej lub tez całodobowy, co stosuje się najczęściej w miejscach, gdzie niezbędny jest najwyższy poziom ochrony.

Operator monitoringu widzi obraz z kamer na żywo i na jego podstawie ocenia sytuację na terenie chronionym

W jakich sytuacjach i miejscach używa się monitoringu wizyjnego?

Monitoring wizyjny to bardzo przydatne i skuteczne rozwiązanie, stosowane w celu podniesienie bezpieczeństwa na danym obszarze. Za jego pomocą można szybko reagować na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe i tym samych ochronić mienie oraz osoby przed niebezpieczeństwem lub zminimalizować straty.

Monitoring wizyjne zmniejszą również ilość przestępstw oraz różnego rodzaju wykroczeń na terenie chronionym, ponieważ kamery są widoczne i tym samym skutecznie zniechęcają do łamania prawa. Obraz z kamer jest przesyłany na żywo, ale oprócz tego jest także nagrywany i zapisywany na dysku. Dzięki temu może służyć jako dowód w sprawie, lub sposób na znalezienie sprawcy jakiegoś wykroczenia, lub przestępstwa.

Monitoring wizyjny stosowany jest w bardzo wielu miejscach. Mogą to być zarówno magazyny, przedsiębiorstwa, szkoły, galerie handlowe, domy prywatne, jak i przestrzeń publiczna. Obecnie coraz częściej można spotkać kamery monitoringu w miejscach publicznych np. w parkach, na rynkach miast i innych tego typu miejscach.

Kamery umieszczone w takich miejscach skutecznie zniechęcają osoby do popełnienia przestępstwa lub czynów chuligańskich i pozwalają służbą szybko reagować w sytuacji zagrożenia.

monitoring wizyjny

Zalety monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny to bardzo skuteczny system, który pozwala szybko reagować w sytuacji zagrożenia. To właśnie to jest największą zaletą tego rozwiązanie. Zarówno w przypadku włamania, napadu, wypadku przy pracy, pożaru, powodzi jak i wielu innych sytuacji najważniejsza jest szybka reakcja, która w wielu przypadkach może zmniejszyć szkody lub nawet całkowicie przeciwdziałać jakiejś niebezpiecznej sytuacji.

Oprócz tego może on dostarczać także dowodów w sprawie oraz pozwolić odnaleźć sprawcę lub przyczynę jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia. Z tego powodu monitoring wizyjny jest tak powszechnie stosowanym rozwiązaniem.