Jakie są metody badania składu chemicznego próbek substancji organicznych?

130 views
0

Jako student chemii, interesuję się badaniem składu chemicznego różnych substancji organicznych. Chciałbym dowiedzieć się, jakie są dostępne metody badania składu chemicznego próbek i czy istnieją specjalne narzędzia lub urządzenia, które mogą pomóc w tym procesie.

zuza Changed status to publish 13 października 2023
0

Oprócz spektrofotometrów, istnieją również inne metody badania składu chemicznego, takie jak chromatografia gazowa lub cieczowa oraz spektrometria mas. Każda z tych metod ma swoje unikalne zastosowanie i może być używana w zależności od rodzaju próbki i celu badania.

zuza Changed status to publish 13 października 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.