Dlaczego warto inwestować w weryfikację raportów zrównoważonego rozwoju zgodnie z GRI Standards?

142 views
0

Zastanawiam się, czy warto inwestować w weryfikację naszego raportu zrównoważonego rozwoju zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak GRI Standards. Czy ktoś może przedstawić korzyści związane z tą inwestycją oraz przykłady sytuacji, w których taka weryfikacja przyniosła pozytywne rezultaty?

zuza Changed status to publish 24 września 2023
0

Weryfikacja raportu zrównoważonego rozwoju zgodnie z GRI Standards przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, pomaga ona w zwiększeniu wiarygodności i transparentności Twojego raportu, co może zyskać zaufanie klientów, inwestorów i innych interesariuszy. Po drugie, weryfikacja może pomóc zidentyfikować obszary, w których można jeszcze poprawić działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Przykłady sukcesów po weryfikacji można znaleźć w raportach firm, które zyskały uznanie za rzetelność i skuteczność swoich działań zrównoważonych.

zuza Changed status to publish 24 września 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.