Co to jest TISAX?

266 views
0

Co to jest TISAX, jakie jest jego pełne znaczenie, i jakie są zastosowania tego standardu w branży motoryzacyjnej?

Redaktor MK Changed status to publish 1 marca 2023
0

TISAX to skrót od „Trusted Information Security Assessment Exchange”. Jest to standard bezpieczeństwa informacji, który został opracowany przez niemieckie stowarzyszenie motoryzacyjne VDA. TISAX ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej, poprzez audytowanie i certyfikowanie dostawców pod względem ich polityk i praktyk związanych z bezpieczeństwem informacji.

Redaktor MK Changed status to publish 1 marca 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.