Co daje certyfikat ISO 27001?

Bezpieczeństwo związane z przechowywaniem informacji jest niezwykle istotną kwestią w prowadzeniu firmy. Informacje są nierozerwalnie związane z wysokością dochodów, niezależnie od tego w jakiej branży funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Dlatego tak istotne jest maksymalne zabezpieczenie informacji firmowych, aby w żaden sposób nie dostały się one w niepowołane ręce, przyczyniając się do strat finansowych oraz konsekwencji prawnych.

Obecnie coraz więcej firm przywiązuje ogromną wagę do wprowadzenia mechanizmów kontroli, które miałyby pomóc w zabezpieczenie interesów przedsiębiorstwa i uchronić je przed wyciekiem istotnych informacji. Odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem informacji to także szansa na zyskanie zaufania swoich pracowników oraz potencjalnych kontrahentów, którym zależy na dyskrecji. 

W jaki sposób można chronić informacje w przedsiębiorstwie? Dlaczego wdrożenie normy ISO 27001 i certyfikacja organizacji może być pomocne w tym procesie? 

Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie 

Właściciele różnego rodzaju organizacji i przedsiębiorstw za wszelką cenę starają się utrzymać bezpieczeństwo informacji, aby uniemożliwić osobom postronnym wejście w ich posiadanie. Niestety, w przypadku kwestii bezpieczeństwa informacji nawet najbardziej skomplikowane zabezpieczenia zawodzą i okazuje się, że nie można tutaj być zbyt ostrożnym. Wyciek informacji służbowych może oznaczać poważne konsekwencje prawne oraz wysokie straty finansowe. 

Przedsiębiorcy nie tylko starają się zachować dane firmowe w tajemnicy, ale również są zobowiązani do tego, aby chronić dane osobowe swoich pracowników, klientów oraz kontrahentów – zwłaszcza od momentu wprowadzenia regulacji RODO. Jak się jednak okazuje, zapewnienie bezpieczeństwa informacji nie jest łatwe. 

W procesie ochrony danych handlowych oraz wrażliwych, niezbędne jest wdrożenie normy ISO 27001. Wytyczne międzynarodowego standardu umożliwiają utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a audyt poprzedzający certyfikację to szansa na weryfikację dotychczasowego poziomu zabezpieczeń i ich późniejszą modernizację.

Solidne podejście do kwestii bezpieczeństwa i ochrony informacji w przedsiębiorstwie to jeden z najważniejszych obowiązków zarówno pracodawców, jak i zatrudnionych pracowników. 

Certyfikat ISO 27001 w bezpieczeństwie informacji 

Międzynarodowa norma ISO 27001 to zbiór standardów i regulacji, które są niezbędne w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymogi ISO 27001 pomagają organizacjom między innymi w:

  1. Ustanowieniu polityki bezpieczeństwa informacji oraz cele związane z jej zarządzaniem. Dzięki temu możliwe jest zrozumienie samego zagadnienia i podjęcia odpowiednich kroków w celu realizacji procesu. 
  2. Zarządzaniu bezpieczeństwem informacji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi (GDPR) i przeprowadzaniu audytów ich zgodności. W efekcie możliwe jest stałe kontrolowanie bezpieczeństwa. 
  3. Ochronie wszelkiego rodzaju informacji – cyfrowych, papierowych, urządzeń i programów cyfrowych oraz wiedzy zatrudnionych pracowników niezależnie od szczebla, na jakim pracują. 

Zaletą certyfikacji normy ISO 27001 jest fakt, że jest ona spójna z innymi standardami i systemami zarządzania. Dzięki temu jej wdrożenie nie będzie problematyczne w żadnej firmie, niezależnie od tego w jakim sektorze gospodarczym ona działa. 

Korzyści i możliwości dla organizacji po certyfikacji ISO 27001 

Certyfikacja ISO 27001 jest niezbędna dla przedsiębiorstw, które przywiązują dużą uwagę do ochrony danych osobowych oraz informacji handlowych swojej firmy. Certyfikacja normy przeprowadzana jest przy współpracy z jednostką certyfikującą, która dzięki swoim działaniom i audytom, przygotuje organizację do uzyskania dokumentu. ISO 27001 to szereg korzyści dla firm, m.in. takich jak: 

  • zwiększenie poufności danych i udostępnianie ważnych informacji tylko dla osób, które są do tego upoważnione, 
  • stworzenie jednego systemu bezpieczeństwa informacji, który będzie spełniał wymogi firmy i umożliwi ich sprawne kompletowanie oraz przetwarzanie, 
  • dostępność pozwalająca na uzyskanie danych jedynie przez osoby do tego uprawnione, 
  • zwiększenie zabezpieczeń przed atakami hakerskimi bądź nieświadomym udostępnieniu informacji przez pracowników. 

Warto również wiedzieć, że wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji i uzyskanie certyfikatu ISO 27001 to szansa na prawidłowe przeszkolenie całego personelu z zakresu ochrony danych. Z pewnością przyczyni się to do zwiększenia zaufania wśród pracowników. Dodatkowo bezpieczeństwo danych jest niezwykle istotną kwestią, która wpływa na zwiększenie renomy organizacji na rynku. Certyfikacja ISO 27001 otwiera wiele nowych możliwości współpracy z kontrahentami oraz przyciągnięciu nowych klientów.