Wszystko co powinieneś wiedzieć o obsłudze BHP

Osoby, które powadzą działalność gospodarczą jednoosobową bardzo często nie zastawiają się nam kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich firmach. Wychodzimy z założenia, że póki pracujemy sami to nie grożą nam żadne nawet najmniejsze negatywne konsekwencje. Jednak musimy pamiętać, że w momencie gdy pojawiają się nowi pracownicy i pojawiają się także nowe i dodatkowe obowiązki to jesteśmy osobom tym zapewnić odpowiednie warunki pracy jak i także spełnienie ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

BHP dla rozsądnych

Musimy jako pracodawcy o tym pamiętać, że w razie ewentualnego wypadku przy pracy narażamy zarówno swoich pracowników jak i także musimy liczyć się z pewnymi, nawet bardzo dużymi stratami dla firmy. Jest to bardzo czasem mylone ponieważ w Polsce działalności gospodarcze jednoosobowe, które nie zatrudniają pracowników to nie dotyczą ich żadne wymogi związane z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Właściciel takowej firmy nie musimy interesować się usługą jaką jest obsługa BHP czy też organizować żadnych szkoleń, instruktarzy czy też badań lekarskich. Z wszelkich wyżej wymienionych kwestii jesteśmy nawet zwolnieni gdy nam jako właścicielowi pomaga współmałżonek czy też inna osoba z pierwszej grupy pokrewieństwa. Nie spoczywają wtedy na nas po prostu żadne obowiązki związane z wykonywaniem zadań związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Jednak musimy pamiętać, że gdy tylko zdecydujemy się na zatrudnienie pracownika to wszelkie obowiązki zostają nam nadane. Stajemy się przecież wtedy prawdziwym pracodawcą. Zatem jak wygląda BHP w małej firmie? Musimy wiedzieć, że zatrudnienie pracowników nie powoduje na nas konieczności stworzenia dodatkowego stanowiska pracy, na którym zakres naszych obowiązków nie obejmowałby prowadzenie danej dokumentacji BHP.

obsługa_bhp_wrocław

W zasadzie jest to tylko jedna z dostępnych opcji. Jeśli chodzi o obsługę BHP to możemy te kwestie prowadzić samodzielnie, zlecić obowiązki z kwestią tą związane innemu pracownikowi czy też zatrudnić do tejże obsługi specjalistyczną firmę. Bardzo istotny jest fakt, że zatrudnienie pracowników w żaden sposób nie powoduje konieczności jaką jest stworzenie dodatkowego etatu czy też dodatkowego stanowiska pracy, na których całościowy zakres obowiązków obejmować będzie prowadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Gdy zdecydujemy się na zajmowanie tą kwestią to zdecydowanie musi spełniać kilka warunków. Pierwszy warunek to posiadanie odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudnia do dwudziestu pracowników, a działalność kwalifikuje si ę do grupy działalności, dla której została ustalona nie wyższa niż trzecia kategoria ryzyka oraz fakt, że nie może zatrudniać więcej niż dziesięć osób. Wszystkie opisane powyżej kwestie powinny być pracodawcą bardzo dobrze znane, mimo że dziedzina jaką jest bezpieczeństwo i higiena pracy jest dziedziną mocno rozbudowaną oraz złożoną. Kwestie te są naprawdę bardzo ważne i niezmiernie istotne.