Strony partnerskie

Mdyduchaciej Dyduch to rzeczoznawca działający we Wrocławiu i okolicach. Zajmuje się one przede wszystkim sporządzaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości oraz maszyn trwale związanych z gruntem. Dokładność oraz skrupulatność pozwala mu na przeprowadzenie wycen z bardzo dużą dokładnością co potwierdzają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. W razie potrzeb prezentowany rzeczoznawca pomoże w sporządzaniu ekspertyz oraz innych dokumentów wartościowych dla właścicieli – jego usługi nie ograniczają się jedynie do sporządzania wycen. Więcej informacji dostępne pod adresem www.dyduchnieruchomosci.pl – tam również można znaleźć dane kontaktowe.