Jakie są najczęstsze objawy zespołu abstynencyjnego u osób uzależnionych od alkoholu?

286 views
0

 Jak długo trwają te objawy i czy istnieją jakieś sposoby na złagodzenie ich nasilenia? Czy każda osoba uzależniona od alkoholu może doświadczyć delirium alkoholowego, czy tylko ciężkie przypadki uzależnienia? Jakie są skutki braku leczenia zespołu abstynencyjnego? Czy istnieją jakieś specjalne programy leczenia dla osób, które doświadczyły objawów abstynencyjnych po odstawieniu alkoholu?

Redaktor MK Changed status to publish 28 lutego 2023
0

Objawy abstynencyjne u osób uzależnionych od alkoholu mogą być bardzo różnorodne i u każdego pacjenta mogą mieć różny przebieg. Niektóre z objawów, które często występują to: drżenie rąk, nudności, wymioty, bóle głowy, pocenie się, zaburzenia snu, a także depresja i lęk. W niektórych przypadkach może dojść do wystąpienia delirium tremens, czyli ciężkiego zaburzenia neurologicznego, które może prowadzić do halucynacji, dezorientacji przestrzennej i czasowej oraz drgawek. Jest to stan zagrożenia życia, który wymaga pilnej interwencji medycznej.

Redaktor MK Changed status to publish 28 lutego 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.