Jakie są metody badania składu chemicznego próbek substancji organicznych?

129 views
0

Jako student chemii, interesuję się badaniem składu chemicznego różnych substancji organicznych. Chciałbym dowiedzieć się, jakie są dostępne metody badania składu chemicznego próbek i czy istnieją specjalne narzędzia lub urządzenia, które mogą pomóc w tym procesie.

zuza Changed status to publish 13 października 2023
0

Jednym z najważniejszych narzędzi do badania składu chemicznego próbek organicznych jest spektrofotometr. Spektrofotometria umożliwia analizę widm absorpcji lub emisji substancji chemicznych, co pozwala określić ich ilość i rodzaj. Jest to szczególnie przydatne w analizie widm UV-Vis oraz fluorescencyjnych, które są powszechnie stosowane w chemii organicznej.

zuza Changed status to publish 13 października 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.