Jak złożyć wniosek o dotacje unijne?

590 views
0

Prowadzę firmę od kilku lat i ostatnio słyszałem od  znajomego, że mogę złożyć wniosek o dotacje unijne? Co powinien zawierać ten wniosek? I jak należy go złożyć?

Wroclawianin Answered question 16 maja 2022
0

Wnioski o wsparcie składasz do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Główne elementy wniosku o dotacje to podstawowe informacje o projekcie, zawierające takie dane jak tytuł i rodzaj projektu, dane adresowe,  wnioskodawcy, informacja o partnerach projektu, dokładny opis działalności firmy.

Wroclawianin Answered question 16 maja 2022
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.