Jak pomóc bliskiej osobie, która ma problem z alkoholem?

194 views
0

Czy istnieją skuteczne metody, aby pomóc jej zmienić nawyki i odzyskać zdrowie? Czy konieczne jest poszukiwanie specjalistycznej pomocy, takiej jak terapia uzależnień? 

zuza Changed status to publish 26 marca 2023
0

Pomoc bliskiej osobie z problemem alkoholowym polega na zachęceniu jej do szukania specjalistycznej pomocy, takiej jak terapia uzależnień lub odtrucie alkoholowe we Wrocławiu. Ważne jest wyrażanie zaniepokojenia i troski, ale unikanie krytyki i oskarżeń. Wspieranie w poszukiwaniu pomocy powinno odbywać się bez zmuszania osoby uzależnionej do zmiany. Decyzja i proces muszą należeć do niej.

zuza Changed status to publish 26 marca 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.