Gdzie znaleźć informacje na temat programów dofinansowania wymiany pieca?

122 views
0

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat dostępnych programów dofinansowania wymiany pieca w moim regionie? Jestem zainteresowany wymianą, ale nie mogę znaleźć żadnych konkretnych informacji.

zuza Changed status to publish 11 października 2023
0

Aby znaleźć informacje o dostępnych programach dofinansowania wymiany pieca, warto rozpocząć od odwiedzenia strony internetowej lokalnej agencji ds. środowiska lub ministerstwa odpowiedzialnego za ochronę środowiska. Tam często publikowane są aktualne programy wsparcia oraz szczegóły dotyczące wymagań i procedur aplikacyjnych.

zuza Changed status to publish 11 października 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.