Czy warto używać folię stretch?

192 views
0

Czy używanie folii stretch jest ekologiczne i czy istnieją jakieś alternatywy, które są bardziej przyjazne dla środowiska? Czy przetwarzanie użytych folii na nowe produkty jest wystarczające, aby zrekompensować negatywny wpływ produkcji i użytkowania folii stretch? Czy firmy powinny rozważyć wprowadzenie bardziej ekologicznych rozwiązań, takich jak biodegradowalne folie lub opakowania wielokrotnego użytku, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko naturalne?

zuza Changed status to publish 10 maja 2023
0

Uważam, że jest możliwe używanie folii stretch ekologiczne, jeśli jest odpowiednio przetwarzana po użyciu. Niektóre firmy zbierają użyte folie i przetwarzają je na nowe produkty, co zmniejsza ilość odpadów. Ponadto, folia stretch może pomóc w zabezpieczeniu ładunków i uniknięciu uszkodzeń podczas transportu, co z kolei może zmniejszyć odpady i koszty związane z naprawą uszkodzonych towarów.

zuza Edited answer 10 maja 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.