Czyste trawniki i chodniki w mieście

Czystość w przestrzeni miejskiej

Nieważne, czy mieszkamy w dużym mieście, małej miejscowości czy we wsi – każdy mieszkaniec chciałby poruszać się po zadbanej, czystej przestrzeni. Co do kwestii czystości przestrzeni publicznej, na każdej gminie spoczywa szereg obowiązków – akty prawne opisują przede wszystkim wymagania dotyczące regulacji kwestii wywozu odpadów, ich przechowywania czy usuwania nieczystości z miejsc publicznej użyteczności, takich jak chodniki, place, skwery itp. We Wrocławiu sprzątanie po czworonogach jest obowiązkowe – jednak wciąż nieegzekwowane oraz często ignorowane przez sporą część właścicieli psów.

W 2012 roku wrocławski performer i muzyk L.U.C. zorganizował happening dotyczący czystości w przestrzeni miejskiej. Instalacja artystyczna, przypominająca ogromnych rozmiarów psią kupę, znalazła się na Placu Dominikańskim.

kosz na psie kupy

Ustawa traktująca na temat czystości w przestrzeni publicznej nie reguluje natomiast problemu nieczystości pozostawianych przez psy. O ile gmina ma prowadzić działania zapobiegające wałęsaniu się po jej obszarze bezdomnych psów, o tyle problem psich odchodów dotyczy także psów, które mają właścicieli. Jest to dotkliwy problem zwłaszcza na wiosnę, kiedy po stopnieniu śniegu na chodnikach i podwórkach nagromadzone przez zimowe miesiące psie kupy. Widok – i zapach – jest wprost odrażający.

Jak uniknąć problemu psich odchodów

To zjawisko bardzo problematyczne zarówno w dużych ośrodkach miejskich, jak i w mniejszych miejscowościach. A rozwiązanie tego problemu wcale nie jest trudne – wystarczy, że właściciel psa po prostu posprząta po swoim pupilu, zamiast pozostawić na chodniku czy w trawie przykrą niespodziankę dla późniejszych spacerowiczów. Zadziwia niekiedy brak wyobraźni mieszkańców bloków komunalnych, którzy wyprowadzają swoje czworonogi na… chodnik przed blokiem. Pozostawiając nieuprzątnięte po psie nieczystości zanieczyszczają przecież przestrzeń, z której sami korzystają!

kosz na psie kupy

Ktoś zapyta – dobrze, sprzątnąłem odchody po swoim psie – i co dalej? To żaden problem – nieczystości po psach można wrzucać do oznakowanych pojemników: kosze na psie kupy można znaleźć w większości miast, przy trawnikach, zielonych skwerach a nawet na osiedlach mieszkalnych. Można je wyrzucać również do pojemników zbiorczych na odpady niesegregowane.

Warto wypracować nawyk, by na spacer z psem zabierać woreczki – a nawet woreczek i małą łopatkę, by można było w sposób higieniczny i dokładny uprzątnąć pozostawione przez psa odchody. Takie rozwiązania są bardzo proste, a równocześnie w dość prosty sposób przekładają się na czystość naszego najbliższego otoczenia.